PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Iskolai BÜFÉ üzemeltetésére

 

 

A mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pályázat útján kívánja bérbe adni az épületében működő iskolai büfét.

 

1.  Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Ajánlatkérő címe: 4700 Mátészalka, Baross László u. 12-14.
Ajánlatkérő telefonja: 44/500-376
Ajánlatkérő e-mail címe: iskola.baross@gmail.com

 

2.  A pályázat tárgya:
A mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, helyileg Mátészalka, Baross László u. 12-14. épületében található 14 m2  alapterületű eddigiekben is iskolai büféként funkcionáló helyiség büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadása.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.
A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra.

 

3.  A pályázat célja:
Bérleti szerződés kötése a nyertes ajánlattevővel, a felhívásban  szereplő iskolában iskolai büfé működtetésére.

 

4.  A bérleti szerződés időtartama:
2019. szeptember 16-tól a 2019/2020. tanév szorgalmi időszak végéig, előreláthatólag 2020. június 15-ig.

 

5.  A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mátészalka, Baross László u. 12-14.
Határideje: 2019. szeptember 4.

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton az ajánlatkérő címére. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé üzemeltetésére”, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét.

 

6.  A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja:

2019. szeptember 11-ig.

Kezdés: 2019. szeptember 16.
A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

 

7.  A pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (…….,-Ft/hó) összegére tett megajánlás alapján bírálja el.
A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 50.000,-Ft/hó.

A bérleti díj tárgyhónaponként előre, a tárgyhónap 15. napjáig fizetendő. Bérleti díjat bérbe vevő a nyári szünet idejére nem fizet. A bérleti díj tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges közüzemi szolgáltatások díját.
A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, aki a legmagasabb összegű bérleti díjat tartalmazó érvényes pályázatot nyújtja be. Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó a szerződéskötést megelőzően visszalép, a pályázat kiírója a második legmagasabb összegű bérleti díjat tartalmazó érvényes pályázatot benyújtó pályázóval köti meg a szerződést.

A pályázat kiírója a pályázatok elbírálását megelőzően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat üzemeltetési elképzeléseikről személyes találkozó alkalmával hallgathatja meg.

 

8.  Egyéb követelmények:
A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

 

9.  A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
a.   aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
b.  akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
c.   akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

 

10. A pályázat érvénytelen, ha:
a.   a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő után nyújtották be;
b.  egyéb    módon    nem     felel    meg     a    pályázati     felhívásban     meghatározott feltételeknek.

 

11. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
−    nyilatkozat a fenti tevékenységi kör vállalásáról (a pályázó nevével, címével, elérhetőségével), mely tartalmazza a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;
−    szakmai bemutatkozás
−    a büfé kínálatának részletes bemutatása, beszállítók felsorolása;
−    a  pályázó  nyilatkozata,  hogy  nyertessége  esetén  a  szerződés  teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatának megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát;
−    üzemeltetési forma leírása;
−    alkalmazottak         szakirányú         végzettségének,         egészségügyi alkalmasságának igazolása;
−    környezettudatos működés megvalósulásának bemutatása.

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb információt a fenti címen vagy a 44/500-376, valamint a 30/465 4754  telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 

 

 

Elérhetőségeink:

Postacím: 4700, Mátészalka Baross László út 12-14. Telefon/Fax: 44/500-376 E- mail: iskola@barossl-msz.sulinet.hu

 

 

 

 

 

Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium