Szakképző iskola

Szakképző iskolai képzés

2016.09.01. ELŐTT MINT: SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 2016.09.01. ELŐTT MINT: SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS

Az általános iskola 8. osztálya után az erre a képzésre jelentkezők a 9. szakképző iskolai évfolyamon egységes, az ágazatoknak megfelelő általános képzést kapnak közismereti tárgyakból, mellette alapozó órákat hallgatnak.

Ágazataink

Az egy éves ágazati alapozó képzés után alapvizsgát kell teljesíteni, amelynek sikeres letétele után folytatható a szakmajegyzékből választott szakma tanulása. A második (10.) év végén összefüggő gyakorlatot kell teljesíteni.

A tanulók közvetlen célja: három év alatt egy piacképes szakképesítés megszerzése, azonban a tanulás folytatható az érettségi megszerzésével, és akár felsőfokú képzéssel is.

A szakmai gyakorlati képzés ingyenes, az iskola az első tanévben saját tanműhelyében mindenki számára biztosítja a gyakorlati munkahelyet. A képzésben résztvevők már a 9. évfolyamon 16.100 Ft-os alap ösztöndíjban részesülhetnek havonta.

A duális képzés keretében a második és harmadik tanévben csak külső, vállalati munkahelyeken tölthető le a szakmai gyakorlat. Itt munkaszerződés alapján, a jól teljesítők akár a minimálbér 60%-át is megkaphatják.

Kötelező tantárgyak:

ISKOLÁNK A SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KERETTANTERVNEK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBI TANTÁRGYAKAT TANÍTJA KÖTELEZŐ ÓRASZÁMBAN:

  • Kommunikáció – magyar nyelv- és irodalom
  • Történelem és társadalomismeret
  • Idegen nyelv
  • Matematika
  • Osztályközösség-építő program
  • Testnevelés
  • Természetismeret

Felvételi információk

Pályaválasztóknak szóló felvételi információk 9. évfolyamtól kezdődő képzésekre