PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Baross László Alapítvány pályázatot ír ki a 2011/2012. tanévben nyújtott iskolai teljesítmények elismerésére

 

A pályázat célja:
A pályázat révén szeretné a Baross László Alapítvány támogatni a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézményének diákjait kiemelkedő munkájukért, hagyományt és értéket teremtve ezzel az elkövetkező évekre. Jelen pályázati kiírással szeretnénk felhívni a diákok figyelmét a tanulás, a kitartás, a közösségért végzett munka fontosságára.

 

A pályázat tárgya:
A pályázat keretében maximum 10.000 forintra lehetséges pályázni:

  • Egyösszegű támogatás formájában

 

Mire pályázhatnak a tanulók?
A pályázók a félév során elért tanulmányi eredményeik és a közösségért végzett munkájuk alapján féléves egyszeri ösztöndíjra pályázhatnak.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt a Baross László Alapítvány programjában:

  • Nincs igazolatlan hiányzása
  • Nem bukott meg a 2011/2012-es tanév első félévében
  • A Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézmény tanulója

Előnyt jelent:

  • A 2011/2012-es tanévben elért tanulmányi átlag
  • A közösségi munka, aktivitás

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni és benyújtani az intézmény könyvtárába, illetve a titkárságra 2012. január 31. (kedd) 12.00 óráig.

 

Pályázati dokumentumok:
A pályázatot elektronikusan vagy kézzel kitöltött formában, aláírással ellátva kell leadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el. A pályázati űrlap elérhető a könyvtárban, a titkárságon, az osztályfőnöknél és letölthető a www.barossl-msz.sulinet.hu honlapról.

 

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő egy héten belül a Baross László Alapítvány Kuratóriuma bírálja el az osztályfőnökök véleményének figyelembe vétele mellett.
A Baross László Alapítvány a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézményének diákjait kívánja támogatni évfolyamonként és iskola típusonként 1-1 fő, valamint az érettségi utáni képzésében résztvevők közül 1 fő díjazásával.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben az osztályfőnökök nyújtanak további felvilágosítást.

 

 

Letölthetö űrlap

 

 

 

 

Elérhetőségeink:

Postacím: 4700, Mátészalka Baross László út 12-14. Telefon/Fax: 44/500-376 E- mail: iskola@barossl-msz.sulinet.hu