Baromfiipari – Feldolgozó

  • Képzés megnevezése: 07213019 Baromfiipari – feldolgozó
  • Óraszám: 500 óra
  • Bemeneti feltétel: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Igen. A képző biztosítja.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/07213019_baromfiipari_feldolgozo_pkpdf-1682067350632.pdf

 A baromfiipari-feldolgozó ismeri az élő baromfi átvételének műveleteit, jogszabályi előírásait, az átvételre vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásokat. Tisztában van a baromfi anatómiai felépítésével. Technológiai, higiéniai és munkabiztonsági ismereteit felhasználva képes végrehajtani az élő baromfi szakszerű vágását, tisztítását, zsigerelését, a tisztított és kizsigerelt testek további elsődleges- és tovább feldolgozását. A vágási termékből nyers, félkész vagy készterméket állít elő. Baromfifeldolgozási alapműveleteket végez, alapanyagokat, félkész és késztermékeket osztályoz, tisztít, aprít, kever, tartósít, mozgat és csomagol. Felismeri a csomagolóanyagokat, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja azokat. Felismeri a húsok romlási folyamataira jellemző érzékszervi elváltozásokat, és tudását alkalmazva képes megelőzni a kedvezőtlen folyamatok kialakulását. Az élelmiszerek tartósítása témakörben szerzett ismereteit alkalmazva elvégzi az egész, a darabolt testek, valamint a tovább feldolgozott termékre jellemző tartósítását. Munkája során szakszerűen, a munkabiztonsági előírásokat betartva előkészíti, szakszerűen üzemelteti a technológiai gépeket, berendezéseket, és tisztán tartja azokat. Használja a termelési adatok nyilvántartásához szükséges szoftvereket. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai és technológiai, tűzmunka-, állat-, energia-, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával végzi. Törvényi előírásokat figyelembe véve kezeli a technológia tevékenységek során keletkezett hulladékokat.