GINOP - 6.2.3 - 17 - 2017 - 00007

Kedvezményezett neve:

Északi Agrárszakképzési Centrum (korábban: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola)

Projekt címe:

A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

Projekt azonosítószáma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

Konzorciumi partnerek:

–  Északi ASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakközépiskola

–  Északi ASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

–  Északi ASZC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

–  Északi ASZC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

–  Északi ASZC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

–  Északi ASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

–  Északi ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

–  Északi ASZC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Szerződött támogatási összeg:

245 213 785 Ft

Támogatás mértéke:

100%

A projekt rövid tartalma:

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő intézmények ne termeljék újra az alapkészségeket és kulcskompetenciákat elsajátítani nem tudó tanulókat. A korai iskolaelhagyás szempontjából hosszú távon elengedhetetlenül fontos iskoláik fejlesztése, hogy gátat szabjunk annak a sajnálatos tendenciának, hogy intézményeinkből folyamatosan nagyobb arányban kerüljenek ki az alulteljesítő tanulók. Emiatt pályázatunk célrendszerében kiemelt helyet foglal el a pedagógiai és a szervezeti kultúra fejlesztése, hiszen a lemorzsolódás csökkentését segítő aktív pedagógiai beavatkozások alkalmazását akadályozza az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség, felkészítetlenség, a fejlesztést segítő szolgáltatások differenciáltságának, elérhetőségének és megfelelő hozzáférésének egyenlőtlenségei. A korai iskolaelhagyás csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégiában meghatározott több fő célkitűzés megvalósításához is. A korai iskolaelhagyás csökkentése az iskolázottsági és képzettségi szintek javításával az „intelligens növekedést”, a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik legnagyobb kockázati faktorának leküzdésével pedig az „inkluzív növekedést” célozza. Az Európa 2020 stratégiában ezért kiemelt célként szerepel a korai iskolaelhagyásnak a 2009-es 14,4 %-ról 2020-ra 10 % alá való csökkentése. A pályázat célja, hogy megvalósításával hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepelő, a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók arányának 10 % alá csökkentéséhez. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelésére és továbbtanulási esélyeik javítására. Cél: a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítása, és a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása.

Ellátott feladatok: A) Helyzetértékelési tevékenység: B) Cselekvési terv kidolgozása C) Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása D) Szakmai együttműködési tevékenység: E) Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása: F) Intézményfejlesztési tevékenység: G) Pedagógus továbbképzések: H) Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések Választott tevékenységek: • drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek; • példakép/jövőkép/alumni programok; • mobilitási rendszer kialakítása a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén való egymástól tanulás, illetve motiválás érdekében

Megvalósítás kezdete

2018.02.01

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020.10.29