Projekt azonosítója: EFOP-3.1.10-17-2017-00015
Kedvezményezett neve: FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe: Feljebb a létrán a Baross-sal” -Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Baross László Szakképző Iskolában
Operatív program: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati felhívás azonosítója és neve: EFOP-3.1.10-17 – Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
Projekt helyszíne (ország): Magyarország
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Mátészalka
Megítélt támogatás összege: 30 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 30 000 000 Ft
Támogatásintenzitás: 100%
Uniós társfinanszírozási arány és alap: ESZA – 85%
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2017.05.03.
Támogatás megítélésének dátuma: 2017.09.13
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.11.06.
Forrás: ESZA
PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA: A mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium élni kíván az EFOP-3.1.10.-17 „Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című pályázati konstrukció által kínált lehetőséggel, mindazért hogy csökkentse az iskolában az iskolából való kimaradást, iskolai tanulás idő előtti befejezését, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyását, elősegítse a hátrányos helyzetű tanulók középfokú végzettségének megszerzését, és ezáltal elősegítse a felsőoktatási képzésbe való bejutást. Iskolánkban a projekt keretében megvalósítani kívánt szakmai programoknak köszönhetően megindulhat egy fejlesztési folyamat, mely a tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók speciális szükségleteihez igazodó nevelési és oktatási módszerek felkutatását és kidolgozását eredményezi. Várhatóan a pedagógusok jobb felkészültséggel, nagyobb eszköztárral rendelkeznek majd a szükségletek felismerésében és a tanulói igények kielégítésében. Új együttműködések alakulnak ki a nevelőtestület tagjai között, valamint azokkal a szervezetekkel, amely érintettek a továbbtanulásban. Várhatóan ezek a gyerekek nagyobb arányban fognak szakmához jutni, továbbtanulni. Jelen projekt keretében megvalósított tevékenységeknek köszönhetően megújulhatnak az iskola pedagógiai módszerei, infrastrukturális környezete és a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik az együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására. A megerősített együttműködéseknek köszönhetően a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása sikeresebbé válik. A projekt közvetlen céljai: pedagógiai módszertani fejlesztés, – gyermek-és tanulóbarát környezet kialakítása; a szülők és az iskola, illetve az iskola partneri kapcsolatának javítása a diákok továbbtanulásának hangsúlyosabbá tételéért; a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése; a továbbtanulás pedagógiai segítése mind részletesen bemutatásra kerül a szakmai tervben a projekt hosszú távú céljaival együtt.