Szülői klub szakmai beszámoló

         Iskolánkban kiemelt fontosságú a szülői háttér bevonása a diákok motiváltsága, szakmai elkötelezettségének fejlesztésében. Ennek érdekében elengedhetetlen a szülők bevonása a gyerekek iskolai életébe. Az otthon motiváló hatása nélkülözhetetlen a diák pszichés és szakmai fejlődésében.

A Szülő klubok programjait próbáltuk úgy kialakítani, hogy a konfliktuskezelés, frusztrációtűrés, a tanulás fontosságának erősítése, a szakmai orientáltságának otthoni segítése kerüljön a középpontba. Kulcsfontosságúnak érezzük a szülő felőli megközelítést, hisz ha a szülő nem partner a gyermekek előrejutásának segítésében, akkor a mi munkánk hatékonysága is csökken.

            Programunkat úgy állítottuk össze időrendileg, hogy a témák mindegyikére megfelelő idő jusson. Két havonta két órában, délutáni részben kötetlen találkozásokat szerveztünk.

  1. foglalkozás: 2017. október.

Foglalkozás témája: Ismerkedés a szülőkkel

A foglalkozás felépítése: Bemutatkozás mind a szülők, mind a programban részt vevő pedagógusok részéről. Beszélgetés az iskola működéséről, a szülők felé támasztott elvárásokról. A szülők véleménye az iskoláról, gyermekükről az eddig eltelt idő függvényében. Az elkövetkezendő hónapok tematikájának ismertetése.

  1. foglalkozás: 2017. december.

Foglalkozás témája: A tanulás fontosságának erősítése

A foglalkozás felépítése: Az otthoni tanulási szokások feltérképezése. Beszélgetés a szülői tapasztalatokról. A média, közösségi terek és az online tanulási felületek megfelelő mértékű használata.

  1. Foglalkozás: 2018. február.

Foglalkozás témája: Agresszió, konfliktuskezelés, frusztráció tűrés

A foglalkozás felépítése: A szülő – gyermek beszélgetés fontosságának erősítése. A szülői minta, értékközvetítés. A kamaszkor jellegzetes problémáinak hatékony feltárása, ismertetése. A szülői segítő közlésformák.

  1. foglalkozás: 2018. április

Foglalkozás témája: Szakmai orientáltság

Foglakozás felépítése: A szakma iránti elkötelezettség erősítése. Az otthoni munka, mint minta, annak motiváló hatása. Továbbtanulási lehetőségek feltérképezése.

  1. foglalkozás: 2018 május.

Foglakozás témája: A közös munka értékelése

Foglalkozás felépítése: A szülők tapasztalatainak összegzése. A gyerekben bekövetkezett változások (pozitív-negatív) átbeszélése. Észrevételek, javaslatok az elkövetkezendő időszakra.