Technikum

Technikumi képzés

A technikum választás újdonsága, előnyei
 • Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz.
 • 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
  • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel.
  • A nyelvvizsga megszerzésére van mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, de itt egy nyelvet kell kötelezően tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.
  • Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít
  • Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
  • Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelmed lesz.

Választható képzések és szakirányok 5 éves technikumi képzésben

Mezőgazdaság és erdészet ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A mezőgazdasági gépésztechnikus
tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző.
A mezőgazdasági gépésztechnikus elkészíti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott korszerű
erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket.
Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi
munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeket. A képzés ideje alatt
mezőgazdasági gépek közúti vezetéshez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a
képzésben résztvevők.

Kompetenciaelvárás

Precíz munkavégzés, jó szervezési és irányítási képeség, önálló döntéshozatal, jó
mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka. 

A szakképzettséggel rendelkező

 • karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket;
 • kiválasztja és előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet az előírt
  agrotechnikai követelmények szerinti munkák ellátásához;
 • szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat,
  rakodógépeket;
 • mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza,
  hibafeltárást végez;
 • elvégzi a mezőgazdasági gépek, gépi berendezések javítását;
 • irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását;
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezeli;
 • piackutatáson alapulóan megszervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági
  vállalkozást.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű
mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági vállalkozást
működtetni.

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakirány, Növénytermesztő szakirány. A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

Kompetenciaelvárás

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének , alkalmazásának képessége.

A szakképzettséggel rendelkező

 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;
 • beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és
 • munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladtait elvégzi;
 • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;
 • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;
 • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőzgazdasági vállalkozást.

Azon fiatalok részére ajánljuk, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

Felvételi információk

Pályaválasztóknak szóló felvételi információk 9. évfolyamtól kezdődő képzésekre

Érettségi

Az aktuális vizsgaidőszaknak megfelelően terem-, idő- és ügyeleti beosztások, valamint tájékoztató vizsgázók számára.

Nyílt napok

Tájékoztató a nyílt napokkal kapcsolatban….