Képzés neve: Egyéni fejlesztés az oktatási esélyegyenlőséget támogató programban

Képzés helye: ÉASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 

Képzés ideje: 2020.09.17-19

Továbbképzés célja:

A gyakorlati tapasztalatokat átadó továbbképzés megismerteti az egyéni fejlesztés folyamatát, célját, alapelveit, szerkezetét. Gyakorlati tapasztalatok átadásával segíti az egyénre szabott fejlesztést. A résztvevők tájékozódnak a tanuló megismerési technikák körében. A résztvevők képesek lesznek tudatosan tervezett, adekvát fejlesztési terveket alkotni. A különböző esélyteremtő programokban résztvevő pedagógusok együttműködésével lehetőség nyílik tapasztalatcserére, hálózati tanulásra, a tanodák és az iskolák közötti távolság áthidalására. A hangsúlyosan gyakorlatorientált továbbképzés felkészíti a pedagógusokat az egyéni fejlesztés megvalósítására. A képzés fejleszti a résztvevők önreflexiós készségét és szemléletét.

A résztvevők megismerik a kiemelt figyelmet igénylő tanulók integrációjának rendeleti hátterét, tisztázzák az integráció és az inklúzió fogalmát.

A tanuló megismerési technikák megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.
A fejlesztési terv készítésének és az inklúziós gyakorlatnak a tapasztalatait kívánja megosztani a tanfolyam a résztvevőkkel.
A programba a pedagógiai ismeretek mellett gazdag gyakorlati anyagot is illesztett az alapító, ezzel biztosítva, hogy a pedagógusok az eredeti szakképzettségük és irányultságuk mellett képesek legyenek az adaptivitás komplex közvetítésére.