ERDÉSZETI RAKODÓGÉP-KEZELŐ

  • Képzés megnevezése: 08213004 Erdészeti rakodógép-kezelő
  • Óraszám: 200
  • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Igen. A képző biztosítja.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény

https://api.ikk.hu/v1/media/4974

Az erdészeti rakodógép-kezelő kerekes járószerkezettel rendelkező forgórakodót, mezőgazda-sági traktorra szerelt forgó- és homlokrakodót, vontatott forgó rakodógépet, tehergépkocsira szerelt forgó rakodógépet üzemeltet és karbantart.
Ennek megfelelően rendelkezik mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító engedéllyel. Munkája során az erdészeti választékok fel- és leterhelését, átrakását, valamint a készletezett anya-gok igazgatását végzi.
Az erdészeti rakodógép-kezelő ellátja a rábízott gépek műszaki felügyeletét, és betartja az üzemeltetésre, karbantartásra, valamint a munkavédelemre, környezetvédelemre és tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat. Képes a folyamatos figyelem-megosztásra, jól tűri a monotonitást és az egyedüllétet. Önálló döntéseket hoz, és képes a helyszínen megoldást keresni műszaki vagy egyéb szakmai problémákra.
E tevékenységgel összefüggő szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, szakirányú továbbképzésre nyitott. Szakmai ismeretei, kellő gyakorlati tapasztalattal önálló vállalkozás indítására, működtetésére teszi alkalmassá.