Törvények, rendelkezések

Icon

Törvény az egyenlő bánásmódról

Icon

MK11160 Szakképzésről

Icon

Minisztériumi közlemény végzős tanulóknak

Icon

EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról