Lovastúra-Vezető

  • Képzés megnevezése: 10885006 Lovastúra-vezető
  • Óraszám: 800 óra
  • Bemeneti feltétel: érettségi végzettség, alapfokú angol vagy német nyelvismeret, erkölcsi bizonyítvány, a képző intézmény által szervezett próbalovagláson való részvétel, ahol L7-es díjlovagló programot lovagol és azon minimum 65%-os teljesítményt ér el.
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Igen.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény

  https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/10885006_lovas-turavezeto_pkpdf-1671121080277.pdf

  A lovastúra-vezető, olyan túrákat vezet, melyet a túrázók lóháton tesznek meg. Tevékenységét önálló túravezető és lovas szolgáltatást nyújtó vállalkozásában, vagy más lovas vállalkozásban alkalmazottként végzi. Munkája során feladata a lovak teljes körű ellátása, a túrához szükséges felszerelések és szer-számok karbantartása; a próbalovagoltatás; a lovasítás; a málha összekészítése. Valamint a túra teljes körű tervezése, szervezése és vezetése. A lovastúra-vezető munkáját magas színvonalon végzi, a lovas szakma szabályait betartja, a „jó gazda gondosságával” biztosítja lovai és az általa használt lovak „jól létét” és hosszú hasznos élettartamát; Vezetői kompetenciái révén szem előtt tartja a lovas túrán résztvevő személyek pszichológiai jellemzőit, kiváló kommunikációs és döntési képességekkel rendelkezik. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a résztvevők és a lovai biztonságára, a balesetek megelőzésére. Tevékenységével hozzá járul a kapcsolódó vállalkozások eredményes működéséhez.