MEZŐGAZDASÁGI RAKODÓGÉP-KEZELŐ

  • Képzés megnevezése: 08103003 Mezőgazdasági rakodógép-kezelő
  • Óraszám: 150
  • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Igen. A képző biztosítja.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény

https://api.ikk.hu/v1/media/4406

A Mezőgazdasági rakodógépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberek a speciálisan erre a célra kialakított vagy az erőgépekre rászerelt, vagy kapcsolt rakodógépek kezelését végzi. Munkája során a mezőgazdasági rakodógépekre, valamint a munkavégző egységekre a gyártó által kiadott kezelési utasítások szerint elvégzi a napi karbantartást. Iránytás mellett segít az időszakos karbantartás végrehajtásában. A mezőgazdasági rakodógépeken feladatokhoz szükséges munkavégző egységeket kiválasztja és elvégzi az átszerelést. Az erőgéphez kapcsolható rakodógépek csatlakoztatását elvégzi.
A mezőgazdasági rakodógépek üzemeltetése során a gépek folyamatos figyelése mellett végzi a kiadott anyagmozgatási feladatokat. Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő eszközöket. Kiemelt gondossággal végzi a gépek kezelését, tudatában van a munkája során kialakuló veszélyhelyzetekkel és azok megelőzésének és elhárításának módjával.
Betartja az átszerelésekre, összekapcsolásokra és üzemeltetésre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait. Munkavégzés helyszínek közötti haladáskor betartja a vonatkozó előírásokat. A munkavégzés során folyamatosan vezeti és ellenőrzi a szükséges dokumentumokat.