Távérzékelési Képfeldolgozó

  • Képzés megnevezése: 08195002 Távérzékelési képfeldolgozó
  • Óraszám: 480 óra
  • Bemeneti feltétel: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: Nem.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ: A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Programkövetelmény

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08195002_taverzekelesi_kepfeldolgozo_pdf-1608555655587.pdf

A távérzékelési képfeldolgozó tematikus térképeket állít elő. Értelmezi és kiértékeli az analóg és digitális, földi, légi és űr felvételeket. Távérzékelési szoftvereket kezel. Földi és légi távérzékelési felvételeket készít. Elő-feldolgozást végez, illetve javítja a távérzékelési adatokat. Meghatározza a növények egészségi állapotát. A képfeldolgozás során kimutatja a termőtalaj sérülékenységét. A környezet nedvességtartalmát, hőmérsékletét méri. Osztályozást, kategorizálást végez, és számszerű adatokat állít elő a távérzékelési térképekből. Tudatos szakemberként kiválasztja az adott feladathoz szükséges pontosságú távérzékelési adatokat. Rendszeresen képzi magát és figyelemmel kíséri az újabb távérzékelési adatbázisokat. Feladata olyan minőségi térképek, adatbázisok elkészítése, amelyek alkalmasak piaci térinformatikai adatbázisok térbeli, időbeli elkészítéséhez.