Vertikális kertész

 

  • Képzés megnevezése: 08122003 számú Vertikális kertész
  • Óraszám: 300 óra
  • Bemeneti feltétel: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági szükséges: A képző biztosítja.
  • Képzési díj: Ingyenes
  • Képzést igazoló dokumentum: A képzés tanúsítvánnyal zárul, melynek birtokában képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető.
  • Egyéb információ:A szakmai anyagot a képző biztosítja.
  • Képzési és kimeneti követelmény: https://api.ikk.hu/v1/media/4184

A Vertikális kertész képzés munkaterülete:

A Vertikális kertész a speciális kialakítású termesztő-berendezésekben zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő és dísznövény-termesztési feladatokat lát el. Ismeri az itt termeszthető fajokat és fajtákat. Zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő- és dísznövényeket szaporít, palántát nevel, ültet, növényápolási, tápanyagellátási, növényvédelmi munkákat végez. Gondozási, betakarítási, válogatási, áru előkészítési, csomagolási tevékenységet végez és a tevékenységhez szükséges adminisztrációs feladatokat lát el. Ismeri és alkalmazza a termesztési folyamat során használt szoftvereket. Közreműködik a speciális termesztő-berendezések létesítésénél, a termesztőberendezést és az abban alkalmazott gépeket, eszközöket, digitális környezetszabályozó berendezéseket üzemelteti, használja, karbantartja. Épületek (irodaházak, vendéglátó egységek, köznevelési intézmények, lakások stb.) belső tereiben különböző méretű és alakú, szobanövényeket, zöldség-, és fűszernövényeket magába foglaló élő növényfalakat, növénytornyokat létesít, gondoz, karbantart. Kültereken, parkokban, épületeken különböző termesztőközegek felhasználásával függőleges kerteket, dísz-, zöldség- és fűszernövény zöldfalakat telepít és gondoz. Munkavégzése közben betartja a munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat, a higiénés szabályokat.

 * „3. § [A szakképzés ingyenessége](1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.” (2019. évi LXXX törvény)